Hvornår bliver tilskuddet udbetalt

Fonden forventer at udbetale tilskud på følgende måde:

 

Der er ikke behov for indsendelse af faktura forud for tilskuddets udbetaling.

Udbetaling af tilskud sker til tilskudsmodtagers konto i et pengeinstitut.

 

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud i løbet af bevillingsåret, at fondens likviditet giver mulighed herfor.