well so

Hvornår bliver tilskuddet udbetalt

Fonden forventer at udbetale tilskud på følgende måde:

  • April: 50 pct. af tilskuddet udbetales

  • Oktober: 25 pct. af tilskuddet udbetales

  • Ved godkendelse af tilskudsmodtagers regnskab udbetales den resterende del af tilskuddet

 

Der er ikke behov for indsendelse af faktura forud for tilskuddets udbetaling.

Udbetaling af tilskud sker til tilskudsmodtagers konto i et pengeinstitut.

 

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud i løbet af bevillingsåret, at fondens likviditet giver mulighed herfor.

Kontaktperson

Kontaktperson:
Mikkel Kay Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: 33 39 43 29