well so

Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Fondens udbetalingspraksis for 2022 er som følgende:

  • Tilskudsmodtagere gives mulighed for en gang i kvartalet at oplyse fonden om det faktiske, realiserede forbrug i hver af tilskudsmodtagers projekter. Oplysningerne afgives af en organisationsansvarlig ved brug af en erklæring. 

  • Erklæringen lægges til grund for udbetaling af tilskud således, at udbetaling alene sker på baggrund af allerede afholdte udgifter, og alene i henhold til fondens andel af projektets finansiering. 

  • Muligheden for at modtage udbetaling vil ske under forudsætning af, at fondens likviditet giver mulighed herfor. 

  • Der er ikke krav om revisorpåtegning.

  • Slutudbetalingen af de sidste 20 pct. af de tilskudsberettede udgifter vil ske på baggrund af revisorpåtegnet tilskudsregnskab.

 

 

Erklæring til brug for anmodning om udbetaling: