jaaa

Hvad gør jeg hvis projektet er forsinket

Fondens bevillinger er 1-årige og bevilges for et kalenderår. Tilskuddet kan således kun dække projektudgifter, der ligger i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører.

Der skal derfor opstilles realistiske budgetter for kalenderåret, og aktiviteterne skal kunne gennemføres inden for kalenderåret. Der kan alligevel blive behov for at udskyde visse af projektets aktiviteter til afholdelse senere, eksempelvis som følge af eksterne leverancer, der svigter, barsel eller længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere.

I så fald skal der indsendes en kortfattet foreløbig orientering indeholdende beskrivelse af de omhandlede aktiviteter og et skøn over projektforlængelsens størrelse til Fonden senest den 31. december i bevillingsåret. Den egentlige ansøgning om genbevilling skal sendes til fonden senest 31. januar i året efter bevillingsåret.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Fondssekretariatet.

Kontaktperson

Kontaktperson:
Mikkel Kay Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: 33 39 43 29