regnbue over alt

Klageadgang

Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til Landbrugsstyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen i henhold til § 8, stk. 7 i landbrugsstøtteloven.

En eventuel klage skal sendes til Landbrugsstyrelsen, EU & Erhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V eller via mail til euogerhverv@lbst.dk

 

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk