regnbue over alt

Klageadgang

Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen i henhold til § 8, stk. 7 i landbrugsstøtteloven.

En eventuel klage skal sendes til:
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Jura
Nyropsgade 30
1780 København V
jura@naturerhverv.dk

 

 

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk