regnbue over alt

Ansøgningsrunden for tilskud i 2018

 

Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i 2018 afvikles med ansøgningsfrist den 1. september 2017, kl. 12. 

Nedenfor fremgår ansøgningsmaterialet. Bemærk at budget- og finansieringsskemaet ligger som et selvstændigt dokument. Skemaet udfyldes og indsættes i ansøgningsskemaet. Materialet offentliggøres i foråret 2017.

 

Hvorhen ?

Ansøgningen skal indsendes på det af fonden udarbejdede ansøgningsskema som word-fil pr. mail til kartoffelafgiftsfonden@lf.dk.

Eller pr. post til: 
Kartoffelafgiftsfonden,
c/o Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V

Ansøgningerne vil blive behandlet af Fondens bestyrelse på et møde i september. Alle ansøgere vil få en skriftlig tilbagemelding snarest mulig herefter.