Ansøgningsrunden for tilskud i 2017 (Lukket)

 

Bemærk at ansøgningsrunden er afsluttet.  

Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i 2017 afvikles med ansøgningsfrist den 1. september 2016 kl. 12.

Nedenfor fremgår ansøgningsmaterialet. Bemærk at budget- og finansieringsskemaet ligger som et selvstændigt dokument. Skemaet udfyldes og indsættes i ansøgningsskemaet.

 

Hvorhen ?

Ansøgningen skal indsendes på det af Fonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til kartoffelafgiftsfonden@lf.dk.

Eller pr. post til: 
Kartoffelafgiftsfonden,
c/o Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V

Ansøgningerne vil blive behandlet af Fondens bestyrelse på et møde i september. Alle ansøgere vil få en skriftlig tilbagemelding senest medio oktober.

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk