Temabaseret opslag om klima / Afsluttet

Forskning, udvikling og vidensformidling vedr. klimavirkemidler på landbrugsområdet med særligt fokus på kartofler.

Øget værdiskabelse skal gå hånd i hånd med hensyn til ressourceforbrug, naturforvaltning samt klima- og miljøpåvirkning. Bæredygtig produktion er en væsentlig konkurrenceparameter og fordrer vedvarende udvikling i primærproduktionen og i resten af værdikæden. Klimaforandringerne fremhæves i denne sammen-hæng i lyset af klimaloven fra juni 2020. I lyset heraf er der et særligt fokus på projekter, som kan under-støtte dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger.

Kartoffelafgiftsfonden har besluttet at etablere et særopslag målrettet klimaindsatser inden for kartoffelproduktionen, og vil søge disse medfinansieret i Promilleafgiftsfonden, som har etableret et særopslag for klima på hele landbrugsområdet. Derved kan relevante projekter på Kartoffelafgiftsfondens område opnå styrket finansiering og øget effektskabelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunden for tilskud i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist den 16. maj 2022 kl. 12.

Ansøgningsmaterialet for 2023-runden

Ansøgningsskemaet som består af tre dele: (uploades medio marts)

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Leverancer, effekter og projektøkonomi (excel)


Indsendelse af ansøgningen til fonden

Ansøgningen skal sendes pr. mail til kartoffelafgiftsfonden@kartoffelafgiftsfonden.dk. Skriv venligst projektets titel og ansøgers navn i mailens emnefelt. 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word, Del 2 i word og Del 3 i excel
  • Ansøgningen samlet i ét dokument i pdf-format

Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com 


Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en e-mail med kvittering for, at en ansøgning er modtaget af Kartoffelafgiftsfonden. 

 

Fonden forventer at behandle ansøgningerne i maj 2022. Der kan forventes svar ultimo juni 2022.