Ansøgningsrunde 2023 / Afsluttet

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2023 gennemføres med ansøgningsfrist 
den 29. august 2022 kl. 12.00

 

Ansøgningsmaterialet for 2023-runden

Ansøgningsskemaet for 2023 består af 3 dele:

  • Del 1 Hovedskema med basisoplysninger om projektet og om ansøger (word)
  • Del 2 Projektbeskrivelsen (word)
  • Del 3 Projektøkonomien (excel)

   

  Indsendelse af ansøgning til fonden

  Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: kartoffelafgiftsfonden@kartoffelafgiftsfonden.dk 

  Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

   

  Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt at der kun skrives i disse felter, samt at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

  • Del 1 i word
  • Del 2 i word
  • Del 3 i excel

  • Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

   

  Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

   

   

  Kvittering for modtagelse af ansøgning

  Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.