Ansøgningsrunde 2021

Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2021 gennemføres med ansøgningsfrist den 26. august 2020 kl. 12.

 

Ansøgningsmaterialet for 2021-runden

Ansøgningsskemaet for 2021 består af 3 dele:

OBS: Der forventes i modsætning til tidligere år ikke at blive gennemført en ekstra ansøgningsrunde i marts 2021.


Indsendelse af ansøgning til fonden

Projektansøgningen skal sendes pr. mail til: kartoffelafgiftsfonden@kartoffelafgiftsfonden.dk 

Skriv venligst projektets titel og/eller ansøgers navn i mailens emnefeltet fx ”KU - Optimering af udbytter i hestebønner”

 

Til brug for fondens registrering af ansøgninger er der i skemaerne lagt felter/koder ind. Det er derfor vigtigt, at følgende dokumenter vedlægges i mailen:

 

Derudover skal ansøgningen fremsendes i pdf-format, hvor del 1, 2 og 3 er samlet til ét dokument.

 

Evt. program til at samle de tre dele i PDF-format: www.pdfmerge.com

 

 

Kvittering for modtagelse af ansøgning

Ansøgere vil modtage en mail med kvittering for at ansøgningen er modtaget.