regnbue over alt

Klageadgang

Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til Landbrugsstyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen i henhold til § 8, stk. 7 i landbrugsstøtteloven.

En eventuel klage skal sendes til Landbrugsstyrelsen, EU & Erhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V eller via mail til Gron-udvikling-Ny-viden@Ibst.dk