Stalddørssælgere

Ad.3. Stalddørssælgere, jf. § 8

 

Skema til brug for udarbejdelse af opgørelsen for perioden januar – 31. december 2017 kan downloades her.

 

Kartoffelafgiftsfonden kan efter skriftlig ansøgning godkende, at en virksomhed fraviger datoen for udarbejdelse af opgørelse til Fonden og i stedet overholder datoen for virksomhedens regnskabsafslutning.

 

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.