Sorterevirksomheder og engrosvirksomheder

Ad. 1 og 2 Sorterevirksomheder og engrosvirksomheder, jf. § 6

Skema til brug for udarbejdelsen af opgørelsen for perioden 1. januar – 31. december 2017 kan downloades her.

Standardrevisionserklæring for perioden 1. januar – 31. december 2017 kan downloades her.

 

Kartoffelafgiftsfonden kan efter skriftlig ansøgning godkende, at en virksomhed fraviger datoen for udarbejdelse af opgørelse til fonden og i stedet overholder datoen for virksomhedens regnskabsafslutning. 

 

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.