kartofler kartofler kartofler

Opkrævning af afgiften

Kartoffelafgiftsfonden er reguleret i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 23. maj 2016.

 

Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne. Til finansiering af støttede projekter opkræver Kartoffelafgiftsfonden produktionsafgifter i henhold til bekendtgørelse om produktionsafgift på kartofler, jf. nr. 450 af 23. maj 2016.

 

Afgiftspligten påhviler:

 1. Virksomheder (sorterevirksomheder), der sorterer eller pakker læggekartofler og spisekartofler, jf. § 3 nr. 1. Afgiften skal betales første gang, kartoflerne sælges.

  Afgiften udgør indtil 1. januar 2017 0,05 kr. pr. 100 kg., herefter 0,35 kr. pr. 100 kg.
   

 2. Virksomheder og kartoffelavlere (engrosvirksomheder), der sælger industri- og spisekartofler, der ikke forarbejdes i Danmark, jf. § 3 nr. 2. Afgiften skal betales første gang, kartoflerne sælges til en udenlandsk modtager, medmindre afgiften allerede er pålagt en virksomhed i medfør af § 3 nr. 1.

  Afgiften udgør indtil 1. januar 2017 0,05 kr. pr. 100 kg., herefter 0,35 kr. pr. 100 kg.
   
 3. Forarbejdningsvirksomheder, som anvender kartofler af dansk avl til industriel forarbejdning i Danmark.
  Afgiften udgør indtil 1. juli 2016 0,05 kr. pr. 100 kg., herefter 0,35 kr. pr. 100 kg.
   

 4. Fysiske eller juridiske personer (stalddørssælgere), der sælger spisekartofler af egen avl eller avl fra nærliggende bedrifter, direkte til forbrugeren eller detailhandlen, jf. § 3 nr. 4.
  Afgiften udgør indtil 1. januar 2017 0,05 kr. pr. 100 kg., herefter 0,35 kr. pr. 100 kg.

 

Du kan læse mere om hvordan afgiften opgøres årligt samt frister og perioder til venstre.

 

 

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk