der er cirka seks

Stalddørssælgere

Ad.3. Stalddørssælgere, jf. § 8

  • Der skal udarbejdes en opgørelse over areal samt køb, salg og anden anvendelse af kartofler for perioden 1. juli – 30. juni.
  • Opgørelsen skal sendes til fonden senest den 10. september.
  • Hvis afgiftsbeløbet er på 100 kr. eller derunder, opkræves beløbet ikke.
  • Opgørelsen skal attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis afgiftsgrundlaget overstiger 20.000 hkg

Kartoffelafgiftsfonden kan efter skriftlig ansøgning godkende, at en virksomhed fraviger datoen for udarbejdelse af opgørelse til fonden og i stedet overholder datoen for virksomhedens regnskabsafslutning.

 

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.