der er cirka seks

Stalddørssælgere

Ad.3. Stalddørssælgere, jf. § 8

  • Der skal udarbejdes en opgørelse over areal samt køb, salg og anden anvendelse af kartofler for perioden 1. januar – 31. december. 

  • Opgørelsen skal sendes til fonden senest den 10. marts i det efterfølgende kalenderår

  • Hvis afgiftsbeløbet er på 100 kr. eller derunder, opkræves beløbet ikke.

  

Kartoffelafgiftsfonden kan efter skriftlig ansøgning godkende, at en virksomhed fraviger datoen for udarbejdelse af opgørelse til fonden og i stedet overholder datoen for virksomhedens regnskabsafslutning.

 

Beløb, der ikke betales rettidigt, tillægges efter landbrugsstøttelovens § 20, stk. 1, en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens § 5, fra forfaldsdagen at regne. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.