kartofler kartofler kartofler

Opkrævning af afgiften

Kartoffelafgiftsfonden er reguleret i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018.

 

Kartoffelafgiftsfondens formål er at styrke kartoffelerhvervets udvikling og konkurrenceevne. Til finansiering af støttede projekter opkræver Kartoffelafgiftsfonden produktionsafgifter i henhold til bekendtgørelse om produktionsafgift på kartofler, jf. nr. 1190 af 25. november 2019.

 

Afgiftspligten påhviler:

 1. Virksomheder (sorterevirksomheder), der sorterer eller pakker læggekartofler og spisekartofler, jf. § 3 nr. 1. Afgiften skal betales første gang, kartoflerne sælges.

  Afgiften udgør indtil 31. december 2018 0,35 kr. pr. 100 kg. Afgiften er 0,00 kr. pr. 100 kg i 2019, herefter 0,20 kr. pr. 100 kg fra 1. januar 2020.
   

 2. Virksomheder og kartoffelavlere (engrosvirksomheder), der sælger industri- og spisekartofler, der ikke forarbejdes i Danmark, jf. § 3 nr. 2. Afgiften skal betales første gang, kartoflerne sælges til en udenlandsk modtager, medmindre afgiften allerede er pålagt en virksomhed i medfør af § 3 nr. 1. Afgiften udgør indtil 31. december 2018 0,35 kr. pr. 100 kg. Afgiften er 0,00 kr. pr. 100 kg i 2019, herefter 0,20 kr. pr. 100 kg fra 1. januar 2020.

    
 3. Forarbejdningsvirksomheder, som anvender kartofler af dansk avl til industriel forarbejdning i Danmark.
  Afgiften udgør indtil 30. juni 2019 0,20 kr. pr. 100 kg. Afgiften er 0,00 kr. pr. 100 kg fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020, herefter 0,20 kr. pr. 100 kg fra 1. juli 2020.
   

 4. Fysiske eller juridiske personer (stalddørssælgere), der sælger spisekartofler af egen avl eller avl fra nærliggende bedrifter, direkte til forbrugeren eller detailhandlen, jf. § 3 nr. 4.
  Afgiften udgør indtil 31. december 2018 0,35 kr. pr. 100 kg. Afgiften er 0,00 kr. pr. 100 kg i 2019, herefter 0,20 kr. pr. 100 kg fra 1. januar 2020.

 

Bemærk således, at der ikke skal indberettes afgifter i 2020 af den produktion, der er sket i hhv. 2019 (gruppe 1, 2 og 4) eller 2. halvår 2019-1. halvår 2020 (gruppe 3).

 

Du kan læse mere om hvordan afgiften opgøres årligt samt frister og perioder til venstre.