ja da

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse med i alt seks medlemmer, heraf fire repræsentanter for landbruget og to repræsentanter for offentlige interesser. 

Bestyrelsen er udpeget for en fireårig periode ad gangen. Indeværende udpegningsperiode er 1. november 2020 - 31. oktober 2024.  

Bestyrelsen er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening (fire repræsentanter) samt efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Tænk og Det Frie Forskningsråd (to repræsentanter).

 

Bestyrelsesmedlemmer

Gårdejer Peter C. Petersen, Formand 

Bylderup Kirkevej 6

6372 Bylderup Bov


Professor Kåre Lehmann Nielsen, Næstformand

Institut for Kemi og Bioteknologi

Aalborg Universitet

 

Gårdejer Carl Heiselberg

Gelsåvej 78

6500 Vojens

 

Lektor Bodil Jørgensen

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Københavns Universitet

 

Gårdejer Peter Bay Knudsen

Sørens Lolks Vej 2

5700 Svendborg

 

Gårdejer Svend Rytter Pedersen

Udbygårdevej 9

8961 Allingåbro