ja da

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse med i alt seks medlemmer, heraf fire repræsentanter for landbruget og to repræsentanter for offentlige interesser. 

Bestyrelsen er udpeget for en fireårig periode ad gangen. Indeværende udpegningsperiode er 1. november 2016 - 31. oktober 2020.  

Bestyrelsen er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening (fire repræsentanter) samt efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Tænk og Det Frie Forskningsråd (to repræsentanter).

 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Gårdejer Thyge Thoustrup
Skovvikken 20
7500 Holstebro

Næstformand

Gårdejer Peter C. Petersen
Bylderup Kirkevej 6
6372 Bylderup Bov

Bestyrelsesmedlemmer 

Lektor Bodil Jørgensen
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet

Professor Kåre Lehmann Nielsen
Institut for Kemi og Bioteknologi
Aalborg Universitet

Gårdejer Peter Bay Knudsen
Sørens Lolks Vej 2
5700 Svendborg

Gårdejer Svend Rytter Pedersen
Udbygårdevej 9
8961 Allingåbro