ja da

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse med i alt seks medlemmer, heraf fire repræsentanter for landbruget og to repræsentanter for offentlige interesser. 

Bestyrelsen er udpeget for en fireårig periode ad gangen. Indeværende udpegningsperiode er 1. november 2020 - 31. oktober 2024.  

Bestyrelsen er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening (fire repræsentanter) samt efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Tænk og Det Frie Forskningsråd (to repræsentanter).

 

Bestyrelsesmedlemmer

Gårdejer Kristian Møller Sørensen, Formand

Teglgårdsvej 11, 7441 Bording


Professor Kåre Lehmann Nielsen, Næstformand

Institut for Kemi og Bioteknologi

Aalborg Universitet

 

Gårdejer Carl Heiselberg

Gelsåvej 78

6500 Vojens

 

Lektor Bodil Jørgensen

Institut for Plante- og Miljøvidenskab

Københavns Universitet

 

Gårdejer Peter Bay Knudsen

Sørens Lolks Vej 2

5700 Svendborg

 

Gårdejer Svend Rytter Pedersen

Udbygårdevej 9

8961 Allingåbro