Faglige afrapporteringer fra 2011 projekter

 Aarhus Universitet

  

Forskning og forsøg:

 1. Skimmelbekæmpelse ved brug af reducerede doser
 2. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler
 3. Kartoffelvirus Y i dansk læggekartoffelfremavl
 4. Int. EUPHRESCO projekt vedr. nye Dickeya typer
 

Sygdomsbekæmpelse:

 5. Kartoffelmeristemoprensning/-bank
 

Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg

 

Sygdomsbekæmpelse:

 6. Erstatning for angreb af farlige skadegørere
 

Landbrugets Kartoffelfond

 

Forskning og forsøg:

 7. Virus-Y resistens, nye kilder og genmarkører
 8. Forældrelinier med Mop-top resistens
 9. Forældrelinier med høj top- og knoldskimmelresistens
 10. Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold
 11. Kartoffellinier med bred resistens mod nematoden pallida

 

KMC 

 

Forskning og forsøg:

 12. Sortsforsøg med stivelseskartofler
 13. Gødsknings-sprøjteforsøg i stivelseskartofler
 

Videncentret for landbrug

 

Forskning og forsøg:

 14. Kvalitet af læggekartofler - rådgivning og formidling
 15. Nye metoder til nedvisning af kartofler
 16. Reduktion af virus med olie og Teppeki, landmandspraksis
 

Sygdomsforebyggelse:

 17. Registeringsnet, bladlus, kart.skimmel og coloradobiller
 

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:

 18. Betydning af klortilførsel for kvalitet af spisekartofler
 

Afsætningsfremme:

 19. Sortslistegebyr
 

Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler

 

Afsætningsfremme

 20. Brug knolden - generisk markedsføring af kartofler
 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

 21. Overskæring af læggekartofler
 22. Rodfiltsvamp - nedvisningsteknikkens indflydelse
 

Samsø Landboforening

 

Forskning og forsøg:

 23. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler, med og uden plastdække
 

Københavns Universitet

 

Forskning og forsøg:

 24. Sygdomsresistens ved bioteknologi
 

Kold College

 

Afsætningsfremme:

 25. Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om kartoffelretter 
 26. Kartoffelarrangement på Egeskov
 27. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre
 28. DM i tidlig fremavl af kartofler
 

BJ-Agro Aps

 

Forskning og forsøg:

 29. Efterafgrøder til hæmning af fritlevende nematoder