Faglige afrapporteringer fra 2021 projekter

Landbrug & Fødevarer, SEGES 

Forskning og forsøg: 

1.Mekaniske, termiske og kemiske metoder til nedvisning af kartofler

2. Sorter til brug i økologisk produktion af spise- og stivelseskartofler

3. Beslutningsstøtte om forebyggelse og bekæmpelse af kartoffelskimmel og bladplet i kartofler (Blight-Manager)

4.Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler

5. Bladgødskning med mikronæringsstoffer i stivelseskartofler 

Rådgivning: 

6. Specialrådgivning og koordinering af forsøg indenfor kartoffeldyrkning 

Sygdomsforebyggelse: 

7.Registreringsnet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus

Sygdomsbekæmpelse: 

8.Erstatning, ring- og brunbakteriose

 

KMC

Forskning og forsøg:

9.Optimal kvælstofanvendelse i kartoffelproduktionen

10. Afprøvning af sorter med stigende kvælstofniveau til stivelse, pulver og flakes til industrielt brug

 

AKV Langholt

Forskning og forsøg: 

11. Reduceret pesticidforbrug i kartoffelavl

12. Optimeret grundgødskning af kartofler

 

Aarhus Universitet 

Forskning og Forsøg: 

13. IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel 

14. Nye løsninger til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler

15.Kortlægning af patotyper af hvid kartoffelcystenematod

 

Danespo

Forskning og forsøg:

16. Avanceret forædling på diploid niveau

17.Genbank for kartofler

 

Københavns Universitet 

Forskning og forsøg: 

18. Samtidig introduktion af flere egenskaber i kartoffel vha. DNA-fri CRISPR

 

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Forskning og forsøg: 

19.Danske økologiske spisekartofler - klimaguld fra muld til mund (projekt overført fra Økologisk Landbrug)

 

Danmarks Kartoffelråd

Afsætningsfremme: 

20. Kampen om at bevare kartoflen på spisekortet

 

TystofteFonden

Rådgivning: 

21. Udvikling og vedligeholdelse af den danske kerneplantesamling for kartofler

 

Danske Kartofler

 Afsætningsfremme 

22. Informations- og PR-kampagne 

 

BJ Agro ApS 

Forskning og forsøg: 

23. Sortsafprøvning af kartoffelsorter til baby- , bage- og spiseproduktion i et dansk kvalitets marked

 

Velas Samsø (tidligere LMO)

Forskning og forsøg: 

24. Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter på Samsø via udbytteforsøg med og uden plastafdækning

 

Kulinarisk Sydfyn

Afsætningsfremme

25. Kartoffelfestival 2020 Sydfyn

 

Aalborg Universitet

Afsætningsfremme 

26. Sekventering og vedligeholdelse af MASPot kartoffelpopulationen