Faglige afrapporteringer fra 2020 projekter

Landbrug & Fødevarer, SEGES 

Forskning og forsøg: 

1.Mekaniske, termiske og kemiske metoder til nedvisning af kartofler

2. Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler

3. Effekten af bladgødskning i stivelseskartofler

4. Beslutningsstøtte om forebyggelse og bekæmpelse af kartoffelskimmel og bladplet i kartofler (Blight-Manager)

5. Sorter til brug i økologisk produktion af stivelseskartofler

6. Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler 

Rådgivning: 

7. Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning

Sygdomsbekæmpelse: 

8.Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler

Sygdomsforebyggelse: 

9. Registreringsnet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus

 

Danske Kartofler 

Afsætningsfremme: 

10. Informations- og PR-kampagne 

11. Udvikling af forbrugerorienteret stand- og informationsmateriale

Sygdomsforebyggelse 

12. Erstatning til kartoffelavlere ved tab forvoldt af karantænesygdomme ring-og brunbakteriose 

 

Danespo 

Forskning og forsøg: 

13. Avanceret forædling på diploid niveau

14. Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens

15. Genbank for kartofler

 

Københavns Universitet 

Forskning og Forsøg: 

16. Forædling i kartofler med DNA fri CRISPR-Cas

17. Diagnosticering af kartoffelplantens fosfor (P) status direkte i marken og optimering af metode til akut afhjælpning af P mangel ved bladgødskning - GENTAGELSE FRA 2019

 

KMC

Forskning og forsøg:

18. Afprøvning af sorter med stigende kvælstofniveau til stivelse, pulver og flakes til industrielt brug

19. Kvælstof kaliumforhold til stivelseskartofler

20.Delt gødskning

21. Jordprøve undersøgelser af henfaldstiden for brok sporangier i marker hvor der fundet kartoffelbrok

22.Gradueret kvælstoftilførsel i fabrikskartofler

23. Gødningsstrategier i proces- og chipskartofler

 

Aarhus Universitet 

Forskning og forsøg: 

24. Screening for SDHI fungicidresistens i Alternaria solani og Alternaria alternata

25. Nye løsninger til mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler

26. IPM bekæmpelse af kartoffelskimmel 

27. Lave doseringer af nye bladmidler til ukrudtsbekæmpelse i kartofler   

 

AKV Langholt 

Forskning og forsøg: 

28. Forbedret kvælstofudnyttelse i kartoffelavl

29.Optimeret kali- og magnesiumgødskning ved brug af protamylasse

 

Frugtformidlingen

Afsætningsfremme: 

30. Kartoflen på Kortet

 

Økologiske Landsforening 

Rådgivning: 

31. Topkvalitet i økologiske spisekartofler

Afsætningsfremme 

32. Ø-mærket 30 år - kartØflens gaver 

 

LMO Samsø 

Forskning og forsøg: 

33. Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter på Samsø via udbytteforsøg

 

Danmarks Kartoffelråd 

Forskning og forsøg: 

34. Valdemars Dag (Den store ældrefest) for Danmarks Kartoffel Råd

35. Årsmøde for Danmarks Kartoffel Råd

36. DM i tidlig kartoffeldyrkning for Danmarks Kartoffel Råd

37. DM i kartoffeldyrkning for Skolehaver

 

BJ Agro Aps 

Forskning og forsøg 

38. Sortsafprøvning af kartoffelsorter til baby- , bage- og spiseproduktion i et dansk kvalitets marked

 

Food Innovation House 

Afsætningsfremme 

39. Kartoffelprisen 2020

 

Aalborg Universitet 

Forskning og forsøg 

40. MASPot kartoffelpopulationen - en genetisk ressource for fremtiden

 

Kulinarisk Sydfyn 

Afsætningsfremme 

41. Kartoffelfestival 2020 Sydfyn ( Forlænget til 2021)

 

Smagens Univers 

Afsætningsfremme 

42. Kartoffelfestival 2020

 

Tystoftefonden 

Forskning og forsøg 

PF. Faciliteter til den danske kerneplantesamling af kartofler, samt opformering af kerneplanter til produktion af miniknold