Faglige afrapporteringer fra 2017 projekter

Landbrug & Fødevarer, SEGES

 

Forskning og forsøg:

1. Optimeret næringsstofudnyttelse i kartofler

2. Midler og metoder til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i kartofler

3. Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler

4. Betydning af efterafgrøder for angreb af fritlevende nematoder i kartofler

5. Betydning af tørremetode og håndtering for angreb af fusarium i læggekartofler

6. Sammensætning og udbredelse af fritlevende nematoder i Danmark

7. Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler - tillægsansøgning

 

Rådgivning:

8. Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning

 

Sygdomsbekæmpelse:

9. Udvikling af Den danske kerneplantesamling for kartofler

 

Sygdomsforebyggelse:

10. Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel

 

KMC

 

Forskning og forsøg:

11. Melsortsforsøg - afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion

12. Test af broksorter og kvælstofoptimum i stivelseskartofler

13. Økologisk sortsforsøg i stivelseskartofler

14. Udnyttelsesprocent af Kalium i Protamylasse og Patentkalium

15. Forhold mellem næringsstoffer

16. Melsortsforsøg – Planteanalyser

 

Aalborg Universitet

 

Forskning og forsøg:

17. Genomisk Prædiktion – udvikling af fremtidens kartoffelforædling

18. MASPot kartoffelpopulationen - en genetisk ressource for fremtiden

 

Københavns Universitet

 

Forskning og forsøg:

19. Helt nye stivelseskartofler genereret ved Præcis Genom-Editering

  

Aarhus Universitet

 

Forskning og forsøg:

20. Bekæmpelse af kartoffelbladplet i kartofler

21. Energibesparende LED lamper til effektivisering af kartoffelforædling

22. Skimmelstyring på mobiltelefon og tablet

 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

23. Anvendelse af bladanalyser til N-gødskning af kartofler i praksis

24. Nye sygdomme i kartofler - Fokus på black dot og verticillium

25. OnFarm Forsøg - Udbytteforsøg i praksis

26. N-optimum for nye resistente sorter

27. Udnyttelsesprocent af kalium i Protamylasse og Patentkali

28. Reduceret N-optimum ved delt gødskning

 

Danespo

 

Forskning og forsøg:

29. Resistens mod brok

30. Markør-assisteret indkrydsning af brokresistens

31. Genbank for kartofler

 

LMO Samsø

 

Forskning og forsøg:

32. Afprøvning af nye ukendte tidlige kartoffelsorter via udbytteforsøg med og uden plastdækning

 

Danske Kartofler

 

Afsætningsfremme:

33. Informations- og pr-aktiviteter om spisekartofler 

 

BJ-Agro Aps

 

Forskning og forsøg:

35. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spise- og salatkartofler

      1. Sortsforsøg - spisekartofler

      2. Sortsforsøg - baby/salatkartofler

36. Praktisk anvendelse af Horiba-sensorer på bedriftsniveau

 

Kold College

 

Afsætningsfremme:

37. Kartoffelprisen og Kartoffelfestival

 

Danmarks Kartoffelråd

 

Afsætningsfremme:

38. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre

39. Promovering af kartofler ved Danmarks Kartoffelråds årsmøde

40. DM i tidlig kartoffeldyrkning

 

Carl Heiselberg

 

Rådgivning:

41. Optimering af Protamylasse år 2

 

Foreningen Smagens Dag

 

Afsætningsfremme:

42. Smagens Dag 2017