Faglige afrapporteringer fra 2014 projekter

KMC

 

Forskning og forsøg:

 1. Sortsforsøg med stivelseskartofler
 2. Udbytteovervågning på markniveau i stivelseskartofler
 3. Business check - stivelseskartofler
 4. Kartoffelavl med minimal input
 5. Test af udbytteforskelle i certificeringklasser af læggekartofler
 6. Dyrkningsundersøgelser af Royal
 7. Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler
 8. Lagertab i stivelseskartofler ved lagring i kortere perioder
 9. Undersøgelse af udbytte ved forskellige rækkeafstande
 

Videncentret for landbrug

 

Forskning og forsøg:

 10. Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning
 11. Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning
 12. Effekt af vækststimuleringsmidler til spisekartofler
 13. Effekt af kalium til stivelseskartofler
 14. Demonstrationsmark for knoldbårne skader i kartofler
 

Sygdomsforebyggelse:

 15. Registreringsnet, bladlus og kartoffelskimmel

 

Sygdomsbekæmpelse:

 16. Udvikling af Den danske Kartoffelmeristembank
 

Kartoffelavlernes Erstatsningsudvalg

 

Sygdomsbekæmpelse:

 17. Erstatning for angreb af farlige skadegørere
 

Landbrugets Kartoffelfond

 

Forskning og forsøg:

 18. Forældrelinier med Mop-top resistens
 19. Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører
 20. Markør for pallida resistens
 21. Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold
 

Københavns Universitet

 

Forskning og forsøg:

 22. Sekvensering og markøranalyse af nye stivelseskartofler
 

Aarhus Universitet

 

Forskning og forsøg:

 23. Bedste bejdsemetode til læggekartofler
 24. Sprøjteteknik ved bekæmpelse af alternaria i kartofler
 25. Bekæmpelse af Alternaria i kartofler
 26. Kortlægning af andre kartoffelvira end Y og Blr
 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

 27. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
 28. Optimalt forårskoncept ved avl af industrikartofler
 29. Placering af fosforgødning - indflydelse på udvikling og udbytte
 30. Spredning af sortsbensyge ved forskellige metoder til nedvisning af læggekartofler og indlagring af læggekartofler

 

Samsø Landboforening

 

Forskning og forsøg:

 31. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler, med og uden plastdække
 

Kold college

          

Afsætningsfremme:

 32. Kartoffelprisen - kokkekonkurrence om kartoffelretter
 33. Kartoffelarrangement på Egeskov
 34. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre
 35. DM i tidlig fremavl af kartofler
 

BJ-Agro Aps

 

Forskning og forsøg:

 36. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler
 

Smagens Dag

 

Afsætningsfremme:

 37. Smagens Dag