Faglige afrapporteringer fra 2013 projekter

Videncentret for landbrug

 

Forskning og forsøg:

 1. Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning
 2. Mikronæringsstoffer til forebyggelse af kartoffelbladplet
 3. Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning
 4. Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler
 5. Reduktion af virus med olie og Teppeki, landmandspraksis
 

Sygdomsforebyggelse:

 6. Registeringsnet, bladlus, kart.skimmel og coloradobiller
 

Sygdomsbekæmpelse:

 7. Udvikling af Den danske Kartoffelmeristembank
 

Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg

 

Sygdomsbekæmpelse:

 8. Erstatning for angreb af farlige skadegørere
 

Landbrugets Kartoffelfond

 

Forskning og forsøg:

 9. Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører
 10. Forældrelinier med Mop-top resistens
 11. Markør for pallida resistens
 12. Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold
 13. Variation i kartoffelsorters proteinindhold

 

KMC

 

Forskning og forsøg:

 14. Sortsforsøg med stivelseskartofler
 15. Jordløsning i kartofler
 16. Kartoffelavl med minimal input
 17. Test af udbytteforskelle i certificeringsklasser af læggekartofler
 18. Dyrkningsundersøgelser af Royal
 19. Tidlig lægning af stivelseskartofler og indflydelse på udbytte
 20. Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler
 21. Lagertab i stivelseskartofler ved lagring i kortere perioder
 

Aarhus Universitet

 

Forskning og forsøg:

 22. Kvalitetsskadegører i læggekartofler
 23. Bedste bejdsemetode til læggekartofler
 24. Sprøjteteknik ved bekæmpelse af alternaria i kartofler
 

Københavns Universitet

 

Forskning og forsøg:

 25. Induceret tørkeresistens i kartofler
 26. Afprøvning af FTA-teknologi til måling af PVY på markniveau
 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

 27.  Mekanisk ukrutsbekæmpelse
 28. Spredning af sortsbensyge ved forskellige metoder til nedvisning af læggekartofler og indlagring af læggekartofler
 29. Overskæring af læggekartofler

 

Landbrug og Fødevarer

 

Afsætningsfremme:

 30. Brug knolden 2013 - informationsbaseret markedsføring
 31. En elektronisk vidensportal om kartofler
 

Samsø Landboforening

 

Forskning og forsøg:

 32. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler, med og uden plastdække
 

Kold college

  

Afsætningsfremme:

 33. Kartoffelprisen - kokkekonkurrence om kartofler
 34. Kartoffelarrangement på Egeskov
 35. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre
 36. DM i tidlig fremavl af kartofler
 

BJ-Agro Aps

 

Forskning og forsøg:

 37. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler
 

Smagens Dag

 

Afsætningsfremme:

 38. Smagens Dag 2013