Faglige afrapporteringer fra 2012 projekter

Aarhus Universitet

 

Forskning og forsøg:

 1. Kvalitetsskadegørere i læggekartofler
 2. Bedste bejsemetode til læggekartofler
 3. Int. EUPHRESCO projekt vedr. nye Dickeya typer
 4. Kartoffelvirus Y i dansk læggekartoffelfremavl
 

Sygdomsbekæmpelse:

 5. Kartoffelmeristemoprensning/-bank
 

Kartoffelavlernes Erstatningsudvalg

 

Sygdomsbekæmpelse:

 6. Erstatning for angreb af farlige skadegørere
 

Videncentret for landbrug

 

Forskning og forsøg:

 7. Mikronæringsstoffer til forebyggelse af kartoffelbladplet
 8. Videnbase ig specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning
 9. Effekt af bejdsning med insektmidler på rullebord / lægger
 10. Effekt af MCPA ved bekæmpelse af ukrudt efter kartoffel fremspiring
 11. Reduktion af virus med olie og Teppeki, landmandspraksis
 12. Demonstration af kvalitet af økologiske spise- og læggekartofler
 

Sygdomsforebyggelse:

 13. Registeringsnet, bladlus, kart.skimmel og coloradobiller
 

Afsætningsfremme:

 14. Sortslistegebyr (Asparges)
 

KMC

 

Forskning og forsøg:

 15. Sortsforsøg med stivelseskartofler
 16. Gødsknings-sprøjteforsøg i stivelseskartofler
 17. Jordløsning i kartofler
 18. Kartoffelavl med minimal input
 

Landbrugets Kartoffelfond

 

Forskning og forsøg:

 19. Virus-Y resistens i kartofler, nye kilder og genmarkører
 20. Forældrelinier med Mop-top resistens
 21. Genbank for kartofler, suppl. og vedligehold
 22. Screening af genbank for nematoderesistensgener
 23. Kartoffellinier med bred resistens mod nematoden pallida
 

Københavns Universitet

 

Forskning og forsøg:

 24. Afprøvning af FTA-teknologi til måling af PVY på markniveau
 25. Molekylær analyse af nye stivelseskartofler
 

Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler

 

Afsætningsfremme:

 26. Brug knolden - generisk markedsføring incl. DM i kartoffelskrælning
 27. Etablering af Danske Kartofler
 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

 28. Overskæring af læggekartofler

 29. Rodfiltsvamp - nedvisningsteknikkens indflydelse
 

Samsø Landboforening

 

Forskning og forsøg:

 30. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler, med og uden plastdække

 

Kold College

 

Afsætningsfremme:

 31. Kartoffelprisen - kokkekonkurrence med kartoffelretter
 32. Kartoffelarrangement på Egeskov
 33. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre
 34. DM i tidlig fremavl af kartofler
 

BJ-Agro Aps

  

Forskning og forsøg:

 35. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler
 36. Efterafgrøder til hæmning af fritlevende nematoder