Faglige afrapporteringer fra 2010 projekter

 

Aarhus Universitet

  

Forskning og Forsøg:

 1. Skimmelbekæmpelse ved brug af reducerede doser
 2. Bekæmpelse af Kartoffelbladplet
 3. Test af DK og NL model til bekæmpelse af kartoffelskimmel
 4. Kartoffelvirus Y i dansk læggekartoffelavl
 5. Effekt af efterafgrøder og jordbehandling på udvikling af rodfiltsvamp
 

Sygdomsbekæmpelse:

 6. Kartoffelmeristemoprensning/-bank

 

Videncentret for Landbrug

 

Forskning og forsøg:

 7. Forbedring af kvalitet af læggekartofler
 8. Nye metoder til nedvisning af kartofler
 9. Kvalitet af læggekartofler - rådgivning og formidling
 10. Undersøgelse af Erwinia-komplekset i Kartofler

 11. Demonstration af drykvanding i Kartofler

 

Sygdomsforebyggelse:

 12. Bladlusregistrering
 13. Skimmel- og coloradobilliereg. på PlanteInfo

 

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer:

 14. Betydning af klortilførsel for kvalitet af læggekartofler
 15. Effekt af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler
 

Afsætningsfremme:

 16. Sortlistegebyr
 

Landbrugets Kartoffelfond

 

Forskning og forsøg:

 17. Forædling med Mop-top resistens
 18. Virus-Y resistens, nye kilder og genmarkører
 19. Genbank for karfogler, suppl. og vedligehold
 20. Forældrelinier med høj top- og knoldskimmelresistens
 21. Kartoffellinjer med bred resistens mod nematoden pallida
 

Afsætningsfremme:

 22. Udsendelse af opskriftpjecer

 

KMC

 

Forskning og forsøg:

 23. Sortsforsøg med stivelseskartofler
 24. Gødsknings-sprøjteforsøg i stivelseskartofler
 25. Placering af gødning til stivelseskartofler
 26. Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding
 

Forskningsforeningen, frugt, grønt og kartofler:

 

Afsætningsfremme:

 27. Brug knolden - generisk markedsføring af kartofler
 28. Brug knolden - generisk markedsføring af kartofler i sociale medier

 

AKV Langholt

 

Forskning og forsøg:

 29. Rodfiltsvamp - nedvisningsteknikens indflydelse
 30. Overskæring af læggekartofler
 31. Vanding i praksis
 32. Bekæmpelse af skimmelangreb fra jordsmitte
 

Samsø Landboforening

 

Forskning og forsøg:

 33. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler
 34. Gødningsstrategi til nedsættelse af revnedannelse i tidlige kartofler
 

Kold Colleges

 

Afsætningsfremme:

 35. Kartoffelprisen - kokkekonkurrence om kartoffelretter
 36. Kartoffelarrangement på Egeskov
 37. DM i tidlig fremavl af kartofler
 38. Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre
 

BJ-Agro Aps

 

Forskning og forsøg:

 39. Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler
 40. Efterafgrøder til hæmning af fritlevende nematoder
 

Københavns Universitet

 

Forskning og forsøg:

 41. Sygdomsresistens ved bioteknologi
 

Kartoffelavlernes Erstatsningsudvalg

 

Sygdomsbekæmpelse:

 42. Erstatning for angreb af farlige skadegørere