kartofler kartofler kartofler

Faglige afrapporteringer fra tidligere projekter

Den faglige afrapportering er Fondens dokumentation for hvilke projektaktiviteter, der er udført i projektet, og danner grundlaget for Fondens egne beskrivelser af gennemførte projekter, der offentliggøres her på hjemmesiden og sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

De faglige afrapporteringer fra 2010 og frem offentliggøres her på siden.

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk