kartofler kartofler kartofler

Faglige afrapporteringer fra tidligere projekter

Den faglige afrapportering er fondens dokumentation for hvilke projektaktiviteter, der er udført i projektet, og danner grundlaget for fondens egne beskrivelser af gennemførte projekter, der offentliggøres her på hjemmesiden og sendes til Landbrugsstyrelsen.

De faglige afrapporteringer fra 2010 og frem offentliggøres her på siden.

Kontaktperson

Kontaktperson:
Mikkel Kay Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: 33 39 43 29