well so

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris årsrapporter om jordbrugets fonde

Ministeriet offentliggør årligt en samlet rapport vedrørende Promille- og Produktionsafgiftsfondenes virksomhed.

Årsrapporterne kan tilgås på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.