Ansøgningsrunden for tilskud i 2018 (Ikke aktiv)

 

Ansøgningsrunden for tilskud til gennemførelse af projekter i 2018 afvikles med forventet ansøgningsfrist i august/september 2017. Fristen og ansøgningsmateriale vil blive endelig offentliggjort i løbet af foråret 2017

Nedenfor fremgår ansøgningsmaterialet. Bemærk at budget- og finansieringsskemaet ligger som et selvstændigt dokument. Skemaet udfyldes og indsættes i ansøgningsskemaet. Materialet offentliggøres i foråret 2017.

  • Fondens strategi
  • Vejledning om tilskud  
  • Vejledning om revision
  • Ansøgningsskemaet med vejledning om udfyldelse af skemaet
  • Ansøgningsskemaet og projektøkonomiskemaet

 

Hvorhen ?

Ansøgningen skal indsendes på det af Fonden udarbejdede ansøgningsskema pr. mail til kartoffelafgiftsfonden@lf.dk.

Eller pr. post til: 
Kartoffelafgiftsfonden,
c/o Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3
1609 København V

Ansøgningerne vil blive behandlet af Fondens bestyrelse på et møde i september. Alle ansøgere vil få en skriftlig tilbagemelding snarest mulig herefter.

Kontaktperson

Natasja Jelskov
Konsulent
Tlf. 33 39 40 42

Fondens e-mail:
Kartoffelafgiftsfonden@lf.dk