Projekt titel,  opdateret maj 2015

Udfører

Publ.

Sekvensering og markøranalyse af stivelseskartofler, (pdf-fil) Københavns Universitet, Andreas Blennow, Shahnoor S. Shaik; Aalborg Universitet, Kåre Lehmann Nielsen, Mette Sondrup Andersen; KMC, Ole Bandsholm.  Maj 2015
Business check - stivelseskartofler, (pdf-fil). KMC, Chr Feder; Heden og Fjorden i Herning; Jysk Landboforening og Sønderjysk Landboforening. Maj 2915
Udbytteovervågning på markniveau i stivelseskartofler, (pdf-fil, pdf-fil). KMC, Chr. Feder; Avler David Straadt; SEGES Maj 2015
Dyrkningsundersøgelser af Royal i 2014, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær. Marts 2015
Optisk øje til beskrivelse af kartoflers form 2014, (pdf-fil)  Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Ege Olsen, Thomas Hundebøl Thomsen. Marts 2015
Markør for palida resistens i 2014, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk; Aalborg Universitet, Kåre Lehmann Nielsen. Feb. 2014
Virus-Y resistens, nye kilder og genmarkører i 2014, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Feb. 2014
Genbank for kartofler, supplering og vedligeholdelse i 2014, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Ege Olsen. Feb. 2015
Sortsforsøg med stivelseskartofler i 2014, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær, Aarhus Universitet, Ove Edlefsen; AKV Langholt, Claus Nielsen. Jan. 2015
Kartoffelavl med minimal input, slutrapport 2014, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær; avler Carl Heiselberg. Jan. 2015
Test af udbytteforskelle i certificeringsklasser af læggekartofler i 2014, (pdf-fil).  KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær. Jan. 2015
Økologisk demonstrationsforsøg med stivelseskartofler i 2014, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; avler Flemming Skov. Jan. 2015
Undersøgelse af udbytte ved forskellige rækkeafstande i kartofler i 2014, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær. Jan. 2015
Kortlægning af andre kartoffelvira end kartoffelvirus Y og bladrullevirus i vinterafprøvningen af den danske fremavl, (pdf-fil). Aarhus Universitet, Steen Lykke Nielsen, Mogens Nicolaisen og Esmaeil Amiri; Fødevarestyrelsen, Ednar Wulff; Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker; Kbh. Universitet, Ole Søgaard Lund. Jan. 2015
Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler, (pdf-fil) baby og salat kartofler i 2014, (pdf-fil). BJ-Agro, Benny Jensen og Ole Munk Truelsen  Dec. 2014
Sortsforsøg med tidlige spisekartofler, med og uden plastdække i 2014, (pdf-fil)   LMO, Knud Ravn Nielsen. Dec. 2014
Anvendelse af bladanalyser til brug for behovsbestemt gødskning i 2013, (pdf-fil).   Videncentret for Landbrug, Lars Bødker. April 2014
Mikronæringsstoffer til forebyggelse af kartoffelbladplet i 2013, (pdf-fil). Videncentret for Landbrug, Lars Bødker. April 2013
Videnbase og specialrådgivning indenfor kartoffeldyrkning i 2013, (pdf-fil).  Videncentret for Landbrug, Lars Bødker. April 2014
Kontrolmark for økologisk dyrkede læggekartofler i 2013, (pdf-fil). Videncentret for Landbrug, Lars Bødker; Jysk Landbrugsrådgivning, Kjeld Foersom. April 2013
Reduktion af virus med olie og Teppeki, landmandspraksis i 2013, (pdf-fil). Videncentret for Landbrug, Lars Bødker. April 2013
Registeringsnet, bladlus, kartoffelskimmel og coloradobiller i 2013, (pdf-fil). Videncentret for Landbrug, Lars Bødker. April 2014
Udvikling af Den danske Kartoffelmeristembank i 2013, (pdf-fil) Videncentret for Landbrug, Lars Bødker. April 2014
Markør for palida resistens i 2013, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk; Aalborg Universitet, Kåre Lehmann Nielsen. April 2014
Virus-Y resistens, nye kilder og genmarkører i 2013, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. April 2014
Forældrelinier med Mop-top resistens i 2013, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. April 2014
Genbank for kartofler, supplering og vedligeholdelse i 2013, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Ege Olsen. April 2014
Variation i kartoffelsorters proteinindhold, slutrapport 2012-13, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. April 2014
Sortsforsøg med stivelseskartofler i 2013, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær, Aarhus Universitet, Ove Edlefsen; AKV, Henrik Pedersen April 2014
Jordløsning i kartofler i 2013, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg Ole Elkjær; AKV, Claus Nielsen April 2014
Kartoffelavl med minimal input i 2013, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær; Carl Heiselberg April 2014
Test af udbytteforskelle i certificeringsklasser af læggekartofler i 2013, (pdf-fil).  KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær. April 2014
Dyrkningsundersøgelser af Royal i 2013, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær; Aarhus Universitet, Ove Edlefsen. April 2014
Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler i 2013, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen; Flemming Skov April 2014
Lagertab i stivelseskartofler ved lagring i kortere perioder i 2013, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen April 2014
Kvalitetsskadegører i læggekartofler, (pdf-fil). Aarhus Universitet, Steen Lykke Nielsen og Mogens Nicolaisen; Videncenteret, Lars Bødker; AKV, Henrik Pedersen; KMC, Christian Feder; Danespo A/S, Kim Hansen   April 2014
Bedste bejsemetode til læggekartofler i 2013,  Aarhus Universitet, Bent J. Nielsen  
Sprøjteteknik ved bekæmpelse af alternaria i kartofler i 2013, (pdf-fil). Aarhus Universitet, Peter Kryger Jensen April 2014
Induceret tørkeresistens i kartofler i 2013, (pdf-fil). Københavns Universitet, Bjarke Veierskov, Malene Dinesen, Birgit Olsen. April 2014
Afprøvning af FTA-teknologi til måling af PVY på markniveau Københavns Universitet, Ole Søgaard Lund.  
Mekanisk ukrudtbekæmpelse i 2013, (pdf-fil).  AKV Langholt Amba, Henrik Pedersen og Claus Nielsen April 2014
Spredning af sortsbensyge ved forskellige metoder til nedvisning af læggekartofler og indlagring af læggekartofler i 2013, (pdf-fil). AKV Langholt Amba, Henrik Pedersen og Claus Nielsen April 2014
Overskæring af læggekartofler, slutrapport, (pdf-fil). AKV Langholt Amba, Henrik Pedersen og Claus Nielsen April 2014
En elektronisk videnprotal om kartofler, (pdf-fil). Landbrug & Fødevarer, Karl Christian Kjær og Vicki Antozs April 2014
Brug Knolden 2013 - Informationsbaseret markedsføring, (pdf-fil). Landbrug & Fødevarer, Karl Christian Kjær og Else Nørgaard April 2014
Sortsforsøg med tidlige spisekartofler, med og uden plastdække i 2013, (pdf-fil).  Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen. Maj 2014
Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence 2013
Kartoffelarrangement på Egeskov
Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre
DM i tidlig fremavl af kartofler,
(pdf-fil).
Danmarks Kartoffel Råd og Kold college, Linda Bøgelund.  April 2014
Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler, (pdf-fil) baby og salat kartofler i 2013, (pdf-fil). BJ-Agro, Benny Jensen og Ole Munk Truelsen  April 2014
Etablering af Danske Kartofler 2012, (pdf-fil). Landbrug & Fødevarer, Stine Klindt-Toldam. April 2013
Brug Knolden 2012, (pdf-fil). Stine Klindt-Toldam, Landbrug & Fødevarer. April 2013
Molekylær analyse af nye stivelsessorter i 2012, (pdf-fil). Københavns Universitet, Andreas Blennow, Susanne L. Jensen, Lisbeth Mikkelsen; KMC, Ole Bandsholm  April 2013
Sortsafprøvning af tidlige spisekartofler i 2012, (pdf-fil). Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen. Marts 2013
Afprøvning af FTA-teknologi til måling af PVY virus på markniveau 2012, (pdf-fil). Københavns Universitet, Ole Søgaard Lund.  Marts 2013
Dickeya solani i kartofler - international EUPHRESCO projekt 2011-12, (pdf-fil). Slutrapport "Dickeya species in potato and management strategies". (pdf-fil)  Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Steen Lykke Nielsen.  Marts 2013
Kartoffelvirus Y i dansk læggekartoffelfremavl, slutrapport 2010-12, (pdf-fil). Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Steen Lykke Nielsen.  Marts 2013
Det danske Kartoffelmeristemprogram, slutrapport 2012, (pdf-fil). Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Steen Lykke Nielsen.  Marts 2013
Melsortsforsøg 2012, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær; AU-Jyndevad, Ove Edlefsen; AKV, Henrik Pedersen. Feb. 2013
Gødskning - sprøjteforsøg i stivelseskartofler 2012, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær; AU-Jyndevad, Ove Edlefsen. Feb. 2013
Jordløsning i kartofler 2012, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær; AKV, Claus Nielsen. Feb. 2013
Kartoffelavl med minimal input 2012, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Ole Elkjær; Gdr. Carl Heiselberg. Feb. 2013
Genbank med kartofler, supplering og vedligeholdelse 2012, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Ege Olsen. Jan. 2013
Forældrelinier af kartoffel med virus-y resistens, delrapport 2012, (pdf-fil). Poster fra EUCARPIA kongres, (pdf-fil).   Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Jan. 2013
Screening af genbanken for nematodmarkører, slutrapport 2012, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Jan. 2013
Forældrelinier af kartoffel med Mop-top resistens delrapport 2012, (pdf-fil).   Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Jan. 2013
Forældrelinier af kartoffel med bred resistens for palida, slutrapport 2012, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Jan. 2013
Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler 2012 (pdf-fil) og baby salatkartofler, (pdf-fil). BJ-Agro, Ole Munk Truelsen. Dec. 2012
Efterafgrøder til hæmning af fritlevende nematoder 2012, (pdf-fil). BJ-Agro, Ole Munk Truelsen. Dec. 2012
Efterafgrøder til hæmning af fritlevende nematoder 2011, (pdf-fil). BJ-Agro, Ole Munk Truelsen. Dec. 2012
Rodfiltsvamp - Nedvisningsteknikkens indflydelse på forekomst af sclerotier på knolde samt bejdesebehov 2010 og 11, (pdf-fil)    AKV Langholt,Henrik Pedersen og Claus Nielsen. Sept. 2012
Overskæring af læggekartofler 2011, (pdf-fil). AKV Langholt, Henrik Pedersen og Claus Nielsen. Juli 2012
Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om kartoffelretter 2011,
Kartoffelarangement på Egeskov
Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre
DM i tidlig fremavl af kartofler,
(pdf-fil).  
Kold College, Maja Larsen. Juli 2012
Brug knolden - generisk markedsføring af kartofler 2011, (pdf-fil). Lene Toft Johansen og Karl Christian Kjær, Projekt- og udviklingskonsulenterne, Landbrug & Fødevarer.  Juli 2012
Kartoffelvirus Y i dansk læggekartoffelfremavl, 2010-11, (pdf-fil). 
Grøn viden nr. 001 "Kartoffelvirus Y - Symptomer og indflydelse på udbytter i fem kartoffelsorter" (pdf-fil).
Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Steen Lykke Nielsen og Mogens Nicolaisen.  Marts 2012
Det danske Kartoffelmeristemprogram, 2011, (pdf-fil). Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Steen Lykke Nielsen.  Marts 2012
Betydning af klortilførsel for kvalitet af spisekartofler, 2011, (pdf-fil). Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2012
Kvalitet af læggekartofler - rådgivning og formidling, 2011, (pdf-fil). Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2012
Nye metoder til nedvisning (vækststandsning) af læggekartofler, 2011, (pdf-fil). Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2012
Udvikling af metode til forebyggelse af virusinfektion i læggekartofler, 2011, (pdf-fil).   Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2012
Registringsnet for kartoffelskimmel, bladlus og coloradobiler i kartofler i 2011, (pdf-fil).   Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2012
Genbank med kartofler, supplering og vedligeholdelse, 2011, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Ege Olsen og Hanne Grethe Kirk. Feb. 2012
Forældrelinier af kartoffel med virus-y resistens, delrapport 2011, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Feb. 2012
Nye kilder til både top- og knoldskimmelresistens i kartoffel, delrapport 2011, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Ege Olsen og Hanne Grethe Kirk. Feb. 2012
Forældrelinier af kartoffel med Mop-top resistens delrapport 2011, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Feb. 2012
Forældrelinier af kartoffel med bred resistens for palida, delrapport 2011, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Feb. 2012
Sortsafprøvning af tidlige spisekartofler i 2011, (pdf-fil). Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen. Feb. 2012
Melsortsforsøg 2011, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Kenn Lindholm; DJF-Jyndevad, Ove Edlefsen; AKV, Henrik Pedersen  Jan. 2012
Gødskning - sprøjteforsøg i stivelseskartofler 2011, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Kenn Lindholm; DJF-Jyndevad, Ove Edlefsen Jan. 2012
Overskæring af læggekartofler 2010, (pdf-fil). AKV Langholt, Henrik Pedersen og Claus Nielsen  Aug. 2011
Vanding i praksis 2010, (pdf-fil). AKV Langholt, Michael Loft  Juli 2011
Sortsforskelle på efterafgrøders egnethed til hæmning af fritlevende nematoder i 2010, (pdf-fil).  BJ Agro, Ole Munk Truelsen, Benny Jensen Maj 2011
Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler 2010, (pdf-fil). BJ Agro, Ole Munk Truelsen, Benny Jensen Maj 2011
Effekt af efterafgrøder og jordbehandling på udvikling af rodfilt i kartoffelplanter 2010, (pdf-fil) Aarhus Universitet, Sabine Ravnskov og Bent J. Nielsen, AKV Langholt, Henrik Pedersen   Maj 2011
Sygdomsresistens med bioteknologi 2010, (pdf-fil)   Københavns Universitet, Barbara, Ann Halkier Maj 2011
Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om kartoffelretter,
Kartoffelarrangement på Egeskov,
Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre,
DM i tidlig fremavl af kartofler i 2010,
(pdf-fil)
Kold college, Maja Larsen og Anne Mette de Visser Maj 2011
Brug Knolden - generisk markedsføring af kartofler og generisk markedsføring af kartofler i sociale medier 2010, (pdf-fil) Forskningsforeningen frugt, grønt og kartofler, Lene Toft Johansen Maj 2011
Bekæmpelse af skimmelangreb fra jordsmitte 2009-10, (pdf-fil)  AKV, Henrik Pedersen April 2011
Sortslistegebyr for kartoffelsorten Asparges, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Effekt af kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Betydning af klortilførsel for kvalitet af spisekartofler, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Registringsnet for kartoffelskimmel og coloradobiller, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Bladlusregistreringer, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Demonstration af drypvanding, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Undersøgelse af Erwinia-komplekset, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Kvalitet af læggekartofler - rådgivning og formidling, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Nye metoder til nedvisning af kartofler, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Forbedring af kvalitet af læggekartofler, 2010, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker Marts 2011
Genbank med kartofler, supplering og vedligeholdelse, 2010, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Olsen. Marts 2011
Kvælstof placeringsforsøg i stivelseskartofler, 2010, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2011
Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding, 2010, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2011
Sortsforsøg med stivelseskartofler, 2010, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2011
Gødsknings-sprøjteforsøg i stivelseskartofler, 2010, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Kenn Lindholm. Feb. 2011
Nye kilder til både top- og knoldskimmelresistens i kartoffel, delrapport 2010, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Ege Olsen. Feb. 2011
Forældrelinier af kartoffel med virus-y resistens, delrapport 2010, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Jan. 2011
Forældrelinier af kartoffel med bred resistens for palida, delrapport 2010, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Ege Olsen og Hanne Grethe Kirk. Jan. 2011
Forældrelinier af kartoffel med Mop-top resistens delrapport 2010, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk. Jan. 2011
Gødskningsstrategi til nedsættelse af revnedannelse ved optagning af tidlige kartofler i 2010, (pdf-fil). Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen. Jan. 2011
Sortsafprøvning af tidlige spisekartofler i 2010, (pdf-fil). Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen. Jan. 2011
Kvælstof placeringsforsøg i stivelseskartofler, 2009, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Kenn Lindholm Juni 2010
Registreringsnet for kartoffelskimmel på Google maps, 2009, (pdf-fil) Aarhus Universitet, Jens G. Hansen. Juni 2010
Gødsknings-sprøjteforsøg i stivelseskartofler, 2009, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen; Ytteborg, Kenn Lindholm. Maj 2010
Udvikling af kartoffelplanter med øget sygdomsresistens ved brug af bioteknologi inspireret af traditionel Andes kartoffeldyrkning, 2009, (pdf-fil) Københavns Universitet, Life, Barbara Ann Halkier Maj 2010
Brug knolden - generisk markedsføring af spisekartofler, 2009, (pdf-fil) Kartoffelpartnerskabet, Lene Toft Johansen. Maj 2010
Sortsforsøg med stivelseskartofler, 2009, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Maj 2010
Gødningsstrategier i fabrikskartofler, 2009, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Maj 2010
Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding, 2009, (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Maj 2010
Spildkartoflers følsomhed for Glyphosat, 2009, (pdf-fil) Forsøgsvirksomheden Ytteborg, Kenn Lindholm. Maj 2010
Forbedring af kvalitet af læggekartofler, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Forbehandling af økologiske læggekartofler, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Rolf Thostrup Poulsen Maj 2010
Betydning af klorholdige gødninger til spisekartofler, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Undersøgelse af Erwinia, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Olieræddike til reduktion af rodfiltsvamp og fritlevende nematoder, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Bekæmpelse af ukrudt efter kartoflers fremspiring, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Betydning af bejdsning for angreb af sølvskurv og rodfiltsvamp, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Bekæmpelse af spildplanter i kartoffel, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Betydning af kvælstof til læggekartofler for udbytte og kvalitet, 2009 (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Bladlusregistrering, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Skimmel- og coloradobilleregistrering på PlanteInfo, 2009, (pdf-fil) Videncentret for landbrug, Lars Bødker April 2010
Sortslistegebyr for Asparges, 2009, (pdf-fil)  Videncentret for landbrug, Lars Bødker  April 2010
Kartoffelprisen - Kokkekonkurrence om kartoffelretter, 2009, (pdf-fil) Kold Colleges, Lone Nauerby April 2010
Kartoflen i skolen, 2009, (pdf-fil) Kold Colleges, Lone Nauerby April 2010
Kartoffelarrangememt på Egeskov, 2009, (pdf-fil) Kold Colleges, Lone Nauerby April 2010
DM i tidlige fremavl af kartofler, 2009, (pdf-fil) Kold Colleges, Lone Nauerby April 2010
Valdemarsdag, kartoffelfest for ældre 2009, (pdf-fil) Kold Colleges, Lone Nauerby April 2010
Brug knolden når du dyrker idræt, 2009, (pdf-fil) Familielandbrugets Familieudvalg på de Østlige Øer, Niels Adamsen April 2010
Efterafgrøder til hæmning af fritlevende nematoder, 2009, (pdf-fil) BJ-Agro, Benny Jensen April 2010
Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler, 2009, (pdf-fil) BJ-Agro, Benny Jensen April 2010
Bekæmpelse af spildkartofler, 2009, (pdf-fil) AKV, Henrik Pedersen April 2010
Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress, 2009, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk; Århus Universitet, Sabine Ravnskov. April 2010
Forældrelinier af kartoffel med bred resistens mod nematoden palida, 2009, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. April 2010
Forældrelinier af kartoffel med høj chip-/friteringskvalitet efter 4 graders lagring, 2009, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. April 2010
Forældrelinier af kartoffel med høj top- og knoldskimmelresistens, 2009, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. April 2010
Genbank med kartofler, supplering og vedligeholdelse, 2009, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. April 2010
Forældrelinier af kartoffel med særlig stivelseskvalitet, 2009, (pdf-fil) Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. April 2010
Resistens mod mop-top virus, 2009, (pdf-fil)  Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk; Århus Universitet, Louise Bach Jensen. April 2010
Økologisk dyrkning af kartofler uden husdyrgødning på Strynø, 2009, (pdf-fil) Peter Bay Knudsen Feb. 2010
Kartoffelmeristemoprensning /-bank i 2009, (pdf-fil)  Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Steen Lykke Nielsen.  Feb. 2010
Gødningsstrategier til nedsættelse af revnedannelse ved optagning af tidlige kartofler, 2009 (pdf-fil).   Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen. Jan. 2010
Sortsafprøvning af tidlige spisekartofler i 2009, (pdf-fil). Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen. Jan. 2010
Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder, sammenhæng og muligheder for reduktion af angreb, 2008, (pdf-fil). AKV, Henrik Pedersen Aug. 2009
N-optimum for forskellige sorter af melkartofler, 2008, (pdf-fil). AKV, Henrik Pedersen Aug 2009
Kartoffelprisen 2008, Konkurrence for kokke om tre retters menu med kartofler, (pdf-fil) Kold college, Lone Nauerby Juli 2009
Bedre økonomi i økologisk kartoffelproduktion, 2008, (pdf-fil) Dansk Landbrugsrådgivning, Bjarne Risvig Juli 2009
Grundgødskning af stivelseskartofler i 2008, (link) KMC, Annette Dam Jensen Juli 2009
Erwinia forsøg med latent smittede knolde i 2008, (link) KMC, Annette Dam Jensen Juli 2009
Læggeafstand i stivelseskartofler i 2008, (link) KMC, Annette Dam Jensen Juli 2009
Sortsforsøg med kartofler til pulver i 2008, (link) KMC, Annette Dam Jensen Juli 2009
Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding i 2008, (link) KMC, Annette Dam Jensen Juli 2009
Placering af gødning til stivelseskartofler i 2008, (link) KMC, Annette Dam Jensen Juli 2009
Gødningsstrategier i fabrikskartofler i 2008, (link) KMC, Annette Dam Jensen Juli 2009
Sortsforsøg med stivelseskartofler i 2008, (link) KMC, Annette Dam Jensen Juli 2009
Regnfasthed af skimmelfungicider, 2008 undersøgelse, (pdf-fil) Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Bent J. Nielsen.  Juli 2009
Kartoffelperistemoprensning /-bank i 2008, (pdf-fil)  Aarhus Universitet, Flakkebjerg, Steen Lykke Nielsen.  Juli 2009
Opskriftshæfte - Nemme kartofler året rundt 2008, (pdf-fil). Kartoffelpartnerskabet, Niels Adamsen. Juli 2009
Kartoffelvognen ruller, 2008, (pdf-fil) Kartoffelpartnerskabet, Niels Adamsen. Juli 2009
Kartoflens muligheder, 2008, (pdf-fil) Kartoffelpartnerskabet, Lene Toft Johansen. Juli 2009
Sortsafprøvning af tidlige kartofler i 2008, (pdf-fil). Samsø Landboforening, Erik Matthiesen. Juli 2009
Kartoflers følsomhed for at revne under optagning 2007-08, (pdf-fil) Aarhus Universitet, Poul Erik Lærke; Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen. Juli 2009
Kortlægning af muligheder for produktion af grøn energi i forbindelse med forarbejdning af kartofler mv., 2008, (pdf-fil) Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a, Poul Emil Poulsen. Juli 2009
Kartoffelferiekonkurrence 2008, (pdf-fil)  Grindsted Landbrugsskole , Anne Eriksen; Kartoffelkompagniet, Viggo Nørtoft;  Kartoffelpartnerskabet  Lene Toft Johansen. Juli 2009
Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler i 2008, (pdf-fil). BJ-Agro, Benny Jensen Juli 2009
Sortsforskelle på efterafgrøders egnethed til hæmning af fritlevende nematoder i 2008, (pdf-fil). BJ-Agro, Benny Jensen Juli 2009
Udvikling af kartoffelplanter med øget sygdomsresistens ved brug af bioteknologi inspireret af traditionel Andes kartoffeldyrkning, 2008, (pdf-fil). Københavns Universitet, Lektor Barbara Halkier, Laborant Lis Byrsting Møller; laborant Eva Søegaard; PhD studerende Fernando Geu-Flores; Specialestuderende Morten Thrane Nielsen Juli 2009
Spildkartoflers følsomhed overfor glyphosat i 2008, (pdf-fil). Forsøgsvirksomheden Ytteborg, Karen Nygaard Jensen. Juli 2009
Dækning af sortslistegebyr for tre frie sorter, Asparges, Dianella og Primular i 2008, (pdf-fil). Specialudvalget for kartofler, Carl D. Heiselberg; Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Anvendelse af storparceller til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier i 2008, (pdf-fil). Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Skimmel- og coloradobilleregistering på PlanteInfo i 2008, (pdf-fil). Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Bladlusregisteringer i 2008, (pdf-fil). Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Betydning af kvælstof til læggekartofler i 2008, (pdf-fil)  Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Forebyggelse af virusinfektion ved bejdsning med imadacloprid i 2008, (pdf-fil). Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Dansk kvalitetslæggekartofler i 2008, DQS-potatoes, (pdf-fil). Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker: Danespo, Kim Madsen; AKV-Langholt, Henrik Pedersen og KMC, Chr. Feder. Juli 2009
Olieræddike til reduktion af rodfiltsvamp i 2008, (pdf-fil). Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Kvælstof optimering til stivelseskartofler i 2008, (pdf-fil). Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Bedre økonomi i økologisk kartoffelproduktion i 2008, (pdf-fil)  Dansk Landbrugsrådgivning, Bjarne Risvig. Juli 2009
Forbedring af læggekartofler i 2008, (pdf-fil) Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juli 2009
Genbank for kartofler i 2008, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. Juli 2009
Kartofler med høj chips-/friteringskvalitet efter 4 graders lagring i 2008, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. Juli 2009
Kartofler med særlig stivelseskvalitet i 2008, (pdf-fil). Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. Juli 2009
Nye kilder til både top- og knoldskimmelresistens i kartofler i 2008, (pdf-fil)  Landbrugets Kartoffelfond, Jens-Peter Nepper, Jens Kr. Olsen og Hanne Grethe Kirk. Juli 2009
Udvikling af metode til tidlig identificering af kartoffelkloner med lavt sukkerindhold i 2008, (pdf-fil)  Landbrugets Kartoffelfond, Jens Kr. Olsen, Jens-Peter Nepper og Thomad H. Thomsen Juli 2009
Forbedring af information og beslutningsstøtte om bekæmpelse af kartoffelskimmel, (pdf-fil) Aarhus Universitet, Jens G. Hansen, Bent J. Nielsen, Poul Lassen; Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Juni 2008
Afprøvning af tidlige spisekartofler i 2007, (pdf-fil) Samsø Landboforening, Erik Matthisen Maj 2008
Udvikling af kartoffelplanter med øget sygdomsresistens ved brug af bioteknologi inspireret af traditionel Anders kartoffeldyrkning i 2007, (pdf-fil) Københavns Universitet, Barbara Halkier, Fernando Geu-Flores og Morten Trane Nielsen Marts 2008
Vækstregulering af læggekartofler i 2007, (pdf-fil) Dansk landbrugsrådgivning, Lars Bødker  Marts 2008
Ukrudtsbekæmpelse i kartofler i 2007, (pdf-fil) Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker Marts 2008
Olieræddike til reduktion af rodfiltsvamp i 2007, (pdf-fil) Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker Marts 2008
Skimmel- og coleradobilleregistering på PlanteInfo i 2007, (pdf-fil)  Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker og Ghita C. Nielsen Marts 2008
Anvendelse af storparceller til afprøvning af plantebeskyttelsesstrategier i 2007, (pdf-fil)  Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker Marts 2008
Udvikling af rådgivningsværktøj til sammenligning af produktionsresultater på kartoffelejendomme i 2007, (pdf-fil) Dansk Landbrugsrådgivning, Peter V. Klemmensen og Bjarne Risvig Marts 2008
Samkøring af GAP Potatoes og GAP Fruit & Vegetables i 2007, (pdf-fil)    Dansk Landbrugsrådgivning, Jon Birger Pedersen Marts 2008
Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler i 2005-7 (pdf-fil) BJ-Agro ApS April 2008
Målrettet avl af små spisekartofler 2005-7, afsluttende rapport (pdf-fil) BJ-Agro ApS April 2008
Kartoffelprisen 2007, konkurrence for kokke, (pdf-fil). Dalum Uddannelsescenter, Lone Nauerby  April 2008
Kartoflen i skolen 2007, (pdf-fil). Dalum Uddannelsescenter, Mette Tina Hollensted  April 2008
Glycoalkaloider i kartofler. Udvikling af et værktøj til hurtig fravælgelse af kloner med højt indhold af glycoalkaloider i kartoffelforædling. (pdf-fil)  Aarhus Universitet, Kirsten Kørup Sørensen og Jørgen Christiansen; Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk; KMC, Christian Feder  April 2008
Introduktion af vildarts-funktionalitet i kartoffel med cellefusionsteknik, 2007 (pdf-fil)  Københavns Universitet, Andreas Blennow Marts 2008
Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder og mulighed for reduktion af angreb, 2007 (pdf-fil) AKV-Langholt, Henrik Pedersen; Dansk Landbrugsrådgivning, Peter Klemmensen Marts 2008
Jordbearbejdning forud for lægning af kartofler, 2007, (pdf-fil) AKV-Langholt, Henrik Pedersen; Dansk Landbrugsrådgivning, Peter Klemmensen Marts 2008
Bestemmelse af glykemisk index i forskellige sorter og kvaliteter af kartofler ved brug af en hurtig og billig in vitro metode 2007, (pdf-fil) Aarhus Universitet, Ulla Kidmose Marts 2008
Forebyggelse af jordsmitte af kartoffelskimmel, 2006-7, (pdf-fil) Aarhus Universitet, Bent J. Nielsen Marts 2008
Overfladebehandling af kartoffelknolde med termisk ultralyd/SonaSteam i 2007, (pdf-fil) Force Technology, Birte skov Larsen Marts 2008
Kartofler med bred resistens mod nematoden Globodera pallida, slutrapport 2007, (pdf-fil) LKF Vandel, Jens-Peter Nepper Marts 2008
Kartofler med høj chips-/friteringskvalitet efter 4 graders lagring, status 2007, (pdf-fil)  LKF Vandel, Jens-Peter Nepper Marts 2008
Stivelsessorter med højt fosforindhold - anvendelsesområder og dyrkningsværdi, 2007 (pdf-fil) LKF Vandel, Jens-Peter Nepper; KMC Ole Bandsholm Marts 2008
Kartoffelmeristembank i 2007, (pdf-fil) Aarhus Universitet, Steen Lykke Nielsen Marts 2008
Sortsforsøg med kartofler til pulver i 2007 (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2008
Sortsforsøg med stivelseskartofler i 2007 (pdf-fil)  KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2008
Læggeafstand i stivelseskartofler, 2007 forsøg (pdf-fil)  KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2008
Grundgødskning af fabrikskartofler, 2007 forsøg (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2008
Gødningsstrategier i fabrikskartofler, 2005-7 forsøg (pdf-fil)   KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2008
Afprøvning af Aquaflex til beslutningsstøtte ved kunstvanding (pdf-fil) KMC, Annette Dam Jensen Feb. 2008
Genbank med kartofler i 2007 (pdf-fil) Jens-Peter Nepper, Landbrugets Kartoffelfond Jan. 2008
DNA-markører til forældreudvalg, slutrapport i 2007 (pdf-fil) Hanne Grethe Kirk, Landbrugets Kartoffelfond og Aarhus Universitet, Kirsten Kørup Sørensen Jan. 2008
Markør for tolerance overfor mop-top virus, 2007  (pdf-fil) Hanne Grethe Kirk, Landbrugets Kartoffelfond og Aarhus Universitet, Kirsten Kørup Sørensen Jan. 2008
Sortsforsøg med tidlige spisekartofler i 2006 (pdf-fil).   Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen Aug. 2007
Revnedannelse i sorter af tidlige kartofler, udvikling af test i 2007, (pdf-fil)   Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen og Aarhus Universitet, Poul Erik Lærke. Aug. 2007
Undersøgelse af forekomst af fritlevende nematoder og mulighed for reduktion af angreb, Statusrapport feb. 2007 (pdf-fil) AKV Langholt, Peter Klemmensen Juni 2007
Sortsforsøg med middeltidlige og sildige spisekartofler i 2006 (pdf-fil) BJ-Agro ApS Maj 2007
Kartoflen ud til folkeskolen, del 2, (link), (pdf-fil)  Grindsted Landboskole, Anne Eriksen. Maj 2007
Standardisering af laboratorieanalyser ved kartoffelforsøg (pdf-fil) Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker. Maj 2007
Bladlusregistering i kartofler i 2006, (pdf-fil) Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker og Ghita C. Nielsen. Maj 2007
Registeringsnet vedr. kartoffelskimmel og coloradobiller i 2006, (pdf-fil)  Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Bødker og Ghita C. Nielsen. Maj 2007
Udvikling af rådgivningsværktøj til sammenligning af produktionsresultater på kartoffelejendomme, (pdf-fil)   Dansk Landbrugsrådgivning, Bjarne Risvig Maj 2007
DNA-markører til forældreudvalg, (pdf-fil)    Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk; Aarhus Universitet, Kirsten Kørup Sørensen Maj 2007
Overfladebehandling af kartoffelknolde med termisk ultralyd/SonaSteam, (pfd-fil) Force Tecknolody, Niels Krebs og Birte Skov Larsen  Maj 2007
Smagens Dag 2006, (pdf-fil) Helle Brønnum Carlsen, mfl. Maj 2007
Kartoffelprisen 2006, konkurrence for kokke, (pdf-fil). Dalum Uddannelsescenter, Merete Jørgensen  Maj 2007
Introduktion af vildarts-funktionalitet i kartoffel 2006, (pdf-fil)  Københavns Universitet, Andreas Blennow Maj 2007
Kartoffelvogn - en udstillingsvogn,
Kartofler i børnehøjde II - konkurrence
Kartofler og sundhed - se tofler.dk 
Etablering af platform for Kartoffelpartnerskabets arbejde, 2006 (
pdf-fil) 
Forskningsforeningen for frugt, grønt og kartofler, Landbrugsraadet, Lene toft Madsen Maj 2007
Revnedannelse i sorter af tidlige kartofler, udvikling af test i 2006, (pdf-fil)   Samsø Landboforening, Knud Ravn Nielsen og Aarhus Universitet, Poul Erik Lærke. Maj 2007
Jordbearbejdningens betydning for udbyttet og indholdet af sten i kartofler, (pdf-fil). Dansk Landbrugsrådgivning og AKV Langholt, Peter Klemmensen. 2007
Sortsforsøg med kartofler til stivelse i 2006 , (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen Maj 2007
Sortsforsøg med kartofler til pulver i 2006 , (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen Maj 2007
Gødningsstrategier i stivelseskartofler i 2006, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen Maj 2007
Grundgødskning af stivelseskartofler i 2006, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen Maj 2007
Læggeafstand i stivelseskartofler i 2006, (pdf-fil). KMC, Annette Dam Jensen Maj 2007
Kvælstof optimering til stivelseskartofler, Oversigten over Landsforsøgene 2006 s. 308-310. Dansk Landbrugsrådgivning 2007
Ukrudtsbekæmpelse i kartofler, Oversigten over Landsforsøgene 2006 s. 312-315. Dansk Landbrugsrådgivning 2007
Fritlevende nematoders betydning i kartofler, Oversigten over Landsforsøgene 2006 s. 318-319. Dansk Landbrugsrådgivning 2007
Kvælstofforsøg med tidlige spisekartofler, Oversigten over Landsforsøgene 2006 s. 310. Dansk Landbrugsrådgivning 2007
Mop-top betinget rust i kartofler, (pdf-fil)   Hanne Grethe Kirk, Landbrugets Kartoffelfond Maj 2007
Udvikling af forældrelinier med specifikke gode egenskaber for skimmel, pallida, høj fosfat i stivelse og 4oC lagring af chips, (pdf-fil) Jens-Peter Nepper, Landbrugets Kartoffelfond Maj 2007
Kvalitets- og resistensforædling med dihaploider, (pdf-fil) Jens-Peter Nepper, Landbrugets Kartoffelfond Maj 2007
Kartoflen i skolen, (pdf-fil) Dalum Uddannelsescenter, Merete Jørgensen jan. 2007
Europatat Congress i Copenhagen 2006, (pdf-fil) Danespo A/S okt. 2006
Placeret gødskning af stivelseskartofler, (undersøgelse i 2005 i pdf-fil) KMC, Anette Dam Jensen juni 2006
Undersøgelse vedr. bekæmpelse af fritlevende nematoder og rodfiltsvamp, (undersøgelser i 2005 i pdf-fil) AKV Langholt, Peder Klemmensen, KMC, Dansk Landbrugsrådgivning, Danmarks JordbrugsForskning juni 2006
Værktøj til identifikation af forventet indhold af glycoalkaloider i kartofler, (milepælsrapport fase 2) Danmarks JordbrugsForskning, Kirsten Kørup Sørensen og Jørgen Christiansen; Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk; KMC, Christian Feder  juni 2006
Læggekartoflers kvalitet, karakteristik og betydning af forskelle i sorters følsomhed for fysiologisk ældning 2003-5, rapport, dias, poster i pfd-fil   Danmarks JordbrugsForskning, Jørgen Christiansen  maj 2006
Økologiske kartofler - afsætningsfremme via oplysning og oplevelser i 2005. Smag på økologien (pdf-fil) Økologisk Landsforening, Dorte Ruge maj 2006
Undervisningsmateriale om kartofler til folkeskolen, Kartoffelrækken samt vejledning og opgaver, (tekstbog og opgaver, pdf-fil) Stidsen&Partnere, Erna Ilkjær og Niels Nørskov Stidsen maj 2006
Metode til afprøvning af resistens mod Mop-topbetinget rust i kartofler (pdf-fil, milepælsrapport fase 3) Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk maj 2006
Kartofler i børnehøjde  (75kb pdf) Landbrugsraadet, Lene Toft Madsen marts. 2006
Forbrugeraften Mad & Mode  (347kb pdf) Åbent Landbrug, Helge Pedersen marts. 2006
Handlingsplan for fremme af afsætning af økologiske spisekartofler, udarbejdet i 2004 (pdf-fil) Økologisk Landsforening 2005
Forsøg med stigende magnesium til stivelseskartofler, Oversigten over Landsforsøgene 2005 s. 296-297. Dansk Landbrugsrådgivning 2005
Bestemmelse af Erwinia i læggekartofler, Oversigt over Landsforsøgene 2005 s. 301-302. Dansk Landbrugsrådgivning 2005
Bekæmpelse af gengroninger af kartoffel i korn, Oversigt over Landsforsøgene 2005 s. 300-301 Dansk Landbrugsrådgivning 2005
Ukrudtsbekæmpelse i kartofler, Oversigt over Landsforsøgene 2005 s. 298-300 Dansk Landbrugsrådgivning 2005
Sortsforsøg med kartofler til pulver, Oversigt over Landsforsøgene 2005 s. 293-294. KMC og Landscentret 2005
Sortsforsøg med stivelseskartofler i 2005, Oversigt over Landsforsøgene 2005 s. 289-290 og 292-293 KMC og Landscentret 2005
Introduktion af nye og forbedrede vildarts-egenskaber i kartoffel (172kb pdf)   KVL, Department of PlantBiologi, Andreas Blennow feb. 2006
Distribution af pjecer med kartoffelopskrifter i 2005 (65kb pdf)   Landbrugets Kartoffelfond jan. 2006
Sortsforsøg med tidlige spisekartofler i 2005 (150kb pdf). Oversigt over Landsforsøgene 2005 s. 294-295.  Samsø Landboforening, Erik Mathisen nov. 2005
Regnfasthed af skimmelfungicider (177kb pdf) Danmarks JordbrugsForskning, Bent J. Nielsen. juli 2005
Markedsføringskonkurrence for kartofler blandt HH studerende (73kb pdf) Grindsted Landbo- og husholdnnigsskole, Anne Eriksen. april 2005
Sortsforsøg med kartofler til pulver (25kb pdf og
Landsforsøgene samt oversigten for kartoffelforsøg)
KMC, Annette Dam Jensen april 2005
Sortsforsøg med stivelseskartofler (119kb pdf og
Landsforsøgene samt oversigten for kartoffelforsøg)
KMC, Annette Dam Jensen april 2005
Ukrudtsbekæmpelse i kartofler i 2004, Oversigt over Landsforsøgene 2004 s. 283-284. Dansk Landbrugsrådgivning 2004
Bejdsning af læggekartofler mod rodfiltsvamp i 2004, Oversigt over Landsforsøgene 2004 s. 287. Dansk Landbrugsrådgivning 2004
Bestemmelse af Erwinia i læggekartofler i 2004, Oversigt over Landsforsøgene 2004 s. 285-287. Dansk Landbrugsrådgivning 2004
Forsøg med stigende magnesium til stivelseskartofler i 2004, Oversigt over Landsforsøgene 2004 s. 281-282. Dansk Landbrugsrådgivning 2004
Optimering af produktionsmetoder for udvinding af denatureret kartoffelprotein (211kb pdf) Dansk Procesteknologi dec. 2004
Sortsforsøg med tidlige spisekartofler i 2004 (115kb pdf). Oversigt over Landsforsøgene 2004 s. 277. Samsø Landboforening, Erik Mathisen dec. 2004
Demonstrationsforsøg med økologiske kartofler i 2004 (61kb pdf). DanOrganic, Arne Bendixen. dec. 2004
Rodfiltsvamp - forekomst og sygdomshæmning (985kb pdf) Danmarks JordbrugsForskning, Bent J. Nielsen, Sabine Ravnskov; AKV Langholt, Henrik Pedersen; KMC, Christian Feder.   juni 2004
Stødmærker i Kartofler 2003, vanding før optagning (424kb pdf).   Danmarks JordbrugsForskning, Poul Erik Lærke; Estrella, Fin Trosborg; Flensted, Ingolf Sørensen. maj 2004
Udvikling af en standardmetode til bedømmelse af kartoflers sensoriske kvalitet (245kb pdf) Danmarks JordbrugsForskning, Anette Thybo. april 2004
Europæisk forskning i kartofler - hvem ved hvad?, (439kb pdf) Landbrugsraadet, Tine Pedersen mar. 2004
Metode til afprøvning af resistens mod Mop-topbetinget rust i kartofler (167kb pdf milepælsrapport fase 2) Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk mar. 2004
Kortlægning af højværdige stoffer i kartofler, og deres anvendelsespotentiale, litteraturundersøgelse (467kb pdf). Dansk Procesteknologi I/S feb. 2004
Sortsforsøg med tidlige spisekartofler i år 2003 (124kb pdf)   Samsø Landboforening, Erik Mathiesen feb. 2004
Risikovurdering af udvikling af Fusarium- og Phoma-råd i læggekartoffelpartier ved indlagring, litteraturundersøgelse, (185kb pdf). Danmarks JordbrugsForskning, Steen Lykke Nielsen, Mogens Nicolisen, Annemarie Fejer Justesen jan. 2004
GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmark (435kb pdf). Stillet til rådighed af Landscentret for Byggeri og Teknik  Dansk Landbrugsrådgivning, Hans Henrik Pedersen, Jens Prior Hansen dec. 2003
Undersøgelse af støvreducerende foranstaltninger ved håndtering af kartofler, (160kb pdf) og supplerende undersøgelser i 2002 (175kb pdf). Dansk Landbrugsrådgivning, Knud Bastholm juni 2002
mar. 2003
Afprøvning af PCR teknik til test for virus i kartoffelknolde, (22kb pdf)
Opfølgning på prøveforberedelsesdelen, (49kb pdf).
Danmarks JordbrugsForskning, Mogens Nicolaisen aug. 2003
dec. 2004
Afprøvning af kartoffelsorter til stivelsesproduktion  2000-02, (299kb pdf) Danmarks JordbrugsForskning, Poul Erik Lærke, Marianne, Madsen, Kristian Kristensen; Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk, Kirsten Bundgård; KMC, Christian Feder, Michael Flø; AKV Langholt, Henrik Pedersen dec. 2003
Biomarkører til brug for kvalitetsstyring i produktion af kartofler til fritering, (52kb pdf)
Danmarks JordbrugsForskning, Jesper B. Jochumsen, Jørgen Christiansen, Poul Erik Lærke april 2003
Biologisk bekæmpelse af pulverskurv for at hindre spredning af kartoffelmop-topvirus med læggeknolde, (38kb pdf) Danmarks JordbrugsForskning, Steen Lykke Nielsen, John Larsen april 2003
Læggekartoflers kvalitet, (33kb pdf). Danmarks JordbrugsForskning, Jørgen Christiansen, Poul Erik Lærke april 2003
Undervisningsmateriale til folke- og handelsskoler,(kartoffel-info). Grindsted Landboskole, Anne Eriksen mar. 2003
Kalium i frugtsaft - oversigt - løsningsmetoder, (168kb pdf). Dansk Procesteknologi I/S mar. 2003
Landsforsøg med kvælstoftildeling til stivelseskartofler, (Landbrugsinfo). Dansk Landbrugsrådgivning, Lars Møller  
Demostrationsforsøg med økologiske kartofler (56kb excel) Økologisk Landscenter, Peter Bay Knudsen jan. 2003
Afprøvning af stivelsessorter, statusrapport 2001, ((35kb pdf). Danmarks JordbrugsForskning; Landbrugets Kartoffelfond; Dansk Landbrugsrådgivning; KMC juni 2002
Afprøvning af to metoder til detektion af potato mop-top virus ved potteforsøg, (59kb pdf) Landbrugets Kartoffelfond, Birgitte Andersen aug. 2002
Afprøvning af kartoffelsorter til stivelsesproduktion 1997-99, (231kb pdf) Danmarks JordbrugsForskning, Poul Erik Lærke, Marianne Madsen; Landbrugets Kartoffelfond, Hanne Grethe Kirk, Kirsten Bundgård, Karl Tolstrup; KMC, Christian Feder, Michael Flø; AKV Langholt, Henrik Pedersen sep. 2002
Sortsforsøg med tidlige spisekartofler i år 2000, (222kb pdf), 2001 (142kb pdf) og 2002 (95kb pdf) Samsø Landboforening, Erik Mathiesen dec. 2002
Bejdsemetoders indflydelse på rodfiltsvamp, (31kb rft). AKV Langholt, Henrik Pedersen juni 2002
Nye anvendelsesmuligheder for kartoffelprodukter og stivelsesindustriens produktionsapparat, (223kb rtf). Dansk Procesteknologi I/S juni 2002
Cikader og tæger i kartofler, en litteraturgennemgang, (155kb pdf) Danmarks JordbrugsForskning, Lars Monrad juli 2001
Måling af stødpletfølsomhed i kartofler (1mb pdf) Landbrugets Kartoffelfond, Karl Tolstrup, Ole Jørgensen nov. 2001