ja da

Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse med i alt seks medlemmer, heraf fire repræsentanter for landbruget og to repræsentanter for offentlige interesser. 

Bestyrelsen er udpeget for en fireårig periode ad gangen. Indeværende udpegningsperiode er 1. november 2016 - 31. oktober 2020.  

Bestyrelsen er udpeget af Miljø- og Fødevareministeren efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening (fire repræsentanter) samt efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Tænk og Det Frie Forskningsråd (to repræsentanter).

 

Bestyrelsesmedlemmer

Lektor Bodil Jørgensen
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Københavns Universitet

Professor Kåre Lehmann Nielsen
Institut for Kemi og Bioteknologi
Aalborg Universitet

Gårdejer Peter Bay Knudsen
Sørens Lolks Vej 2
5700 Svendborg

Gårdejer Peter C. Petersen
Bylderup Kirkevej 6
6372 Bylderup Bov

Gårdejer Svend Rytter Pedersen
Udbygårdevej 9
8961 Allingåbro

Gårdejer Thyge Thoustrup
Skovvikken 20
7500 Holstebro