Faglige afrapporteringer fra tidligere projekter

Den faglige afrapportering er Fondens dokumentation for hvilke projektaktiviteter, der er udført i projektet, og danner grundlaget for Fondens egne beskrivelser af gennemførte projekter, der offentliggøres her på hjemmesiden og sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

De faglige afrapporteringer fra 2010 og frem offentliggøres her på siden.